กรณีไม่ยื่นภาษี บทลงโทษ สำหรับผู้ไม่ยื่นภาษี
กรณีไม่ยื่นภาษี บทลงโทษ สำหรับผู้ไม่ยื่นภาษี

กรณีไม่ยื่นภาษี บทลงโทษ สำหรับผู้ไม่ยื่นภาษี

ยื่นแบบภาษีทันกำหนด แต่เสียภาษีไม่ครบ

 • เสียเบี้ยปรับ 0.5 - 1 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

ไม่ได้ยื่นแบบภาษีภายในกำหนด

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 2,000 บาท 
 • เสียเบี้ยปรับ 1 - 2 เท่า ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ


เจตนาละเลยไม่ยื่นแบบภาษีภายในกำหนดเพื่อเลี่ยงภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 5,000 บาท จำคุกสูงสุด 6 เดือน
 • เสียเบี้ยปรับ x2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

หนีภาษี

 • มีโทษปรับทางอาญาตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน - 7 ปี
 • เสียเบี้ยปรับ x2 ของค่าภาษีที่ต้องจ่าย
 • เสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของภาษีที่ต้องจ่าย เริ่มนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ยื่นแบบจนถึงวันที่จ่ายครบ

 

 

อย่าลืมว่า คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องเสียภาษีกันทุกคน ไม่มีใครทำให้เราเลี่ยงภาษีอย่างถูกกฎหมายได้


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055