สะสมยอดท่องเทียวในไทย เที่ยว หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน    เริ่ม :   วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สิ้นสุด :   ไม่กำหนดวันสิ้นสุด

สะสมยอดท่องเทียวในไทย เที่ยว หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

สะสมยอดท่องเทียวในไทย เที่ยว หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ทริป เที่ยว หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
สะสมยอด ครบ 300 ชิ้น ไม่กำหนดระยะเวลา 
แต่รับแค่ 20 คนแรก ที่สะสมยอดถึง 300 ชิ้น เท่านั้น
สิ่งที่จะได้รับ
     1. ค่าเดินทางและค่าที่พักโรงแรม 
     2.  สถานที่เราจะไปเที่ยวกัน เช่น
            - ทัวร์เกาะหินงาม
            - เกาะอาดัง
            - ดำน้ำดูปะการังร่องน้ำจาบัง
            - หาดทรายขาว
     3. อาหาร 3 มื้อ (เช้า2 เที่ยง1) ตามที่โรงแรมกำหนด
     4. เดินทางทัวร์ไปโดยเรือ Speed Boat
     5. รถรับ - ส่ง ท่าเรือปากบารามายังโรงแรมและโรงแรมไปทัวร์
     6. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง/ เสื้อชูชีพ/ ประกันภัย/ ไกด์ทัวร์
     7. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน หน้ากากดำน้ำ และอุปกรณ์ ฯลฯ

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055