สะสมยอดท่องเที่ยวต่างประเทศ ทริปทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน    เริ่ม :   วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สิ้นสุด :   ไม่กำหนดวันสิ้นสุด

สะสมยอดท่องเที่ยวต่างประเทศ ทริปทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

สะสมยอดท่องเที่ยวต่างประเทศ ทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน


สะสมยอด ครบ 500 ชิ้น ไม่กำหนดระยะเวลา 
แต่รับแค่ 10 คนแรก ที่สะสมยอดถึง 500 ชิ้น เท่านั้น


สิ่งที่จะได้รับ
ทริปทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
  1. ตั๋วเครื่องบิน
  2. ที่พักโรงแรม
  3.  รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน
  4.  สถานที่เราจะไปเที่ยวกัน เช่น
         - วัดแซกง - หวังต้าเซียน 
         -  ขึ้นกระเช้านองปิง
         -  ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ 
         -  ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 
         -  อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน
  5. อาหาร 1 มื้อ (อาหารเช้าแบบ ติ่มซำ ณ.ภัตตาคาร)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055