ถ้า ไม่ยื่นภาษีได้ไหม ผิดไหม
ถ้า ไม่ยื่นภาษีได้ไหม ผิดไหม

ถ้า ? ไม่ยื่นภาษีได้ไหม ? ผิดไหม..

สำหรับปีภาษี 2560
    แม้ว่ากฎหมายจะบังคับให้คุณยื่นภาษีเมื่อมีรายได้ แต่ถ้าเป็นกรณีต่อไปนี้ คุณเลือกจะไม่ยื่นภาษีก็ไม่มีใครว่า

  • มีรายได้จากเงินเดือนเพียงทางเดียว ตลอดทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท หรือตกเดือนละ 10,000 บาท
  • มีรายได้ทางอื่นด้วยตลอดทั้งปีไม่เกิน 60,000 บาท หรือเดือนละ 5,000 บาท
  • สมรสตามกฎหมายแล้วและคุณทั้งคู่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงทางเดียวรวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน 220,000 หรือตกเดือนละ 18,333.33 บาท
  • สมรสตามกฎหมายแล้วและคุณทั้งคู่มีรายได้รวมกันตลอดทั้งปีไม่เกิน ฿120,000 บาท หรือตกเดือนละ 10,000 บาท
  • มีรายได้จากดอกเบี้ยธนาคาร, ดอกเบี้ยหุ้นกู้, ดอกเบี้ยพันธบัตร, ส่วนต่าง discount bond, กำไรจากการขายตราสารหนี้, เงินปันผลของบริษัทห้างร้าน, และเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ แล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายไปเลย
  • มีรายได้จากเงินปันผลจากกองทุนรวมแล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายไปเลย
  • มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดกหรือมีคนให้มาแล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายไปเลย
  • มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นที่ไม่ได้มุ่งหากำไรแล้วปล่อยให้ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้ายไปเลย

แต่ควรยื่นไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ...


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055