เรา finderla ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FINDERLA

     อยากรู้ไหมเราคือใคร เราคือผู้จัดจำหน่ายสินค้าใน แบรนด์ FINDERLA สินค้าของเราเน้นสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ตามกฏหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อย. GMP หรือ อื่นๆ ให้ทุกคนมั่นใจในตัวสินค้าและเทคโนโลยีที่เราได้นำมาใช้ว่าจะทำให้ทุกๆคน ตื่นตาตื่นใจ แน่นอน

         เราจะเข้ามาเปลี่ยนการขายของออนไลน์ ของเรา เข้าสู่ Thailand 4.0  เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร

เราต้องเป็นผู้นำให้ได้ ไม่ใช่แค่เดินตาม 

           เราจะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกันในโลกอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลและคลังความรู้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว องค์กรต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมในโลกยุคดิจิทัล ก้าวสู่การเป็น Digital Workplace อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนบริหารจัดการการทำงานผ่านระบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 
           เราจะร่วมแรง แบ่งปัน สร้างสรรค์ไอเดีย สังคม Social Network ทำให้การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ การแบ่งปันไอเดีย สามารถทำได้ง่าย ทำได้ทุกเวลา และทำได้อย่างอิสระมากขึ้น องค์กรสามารถนำแนวทางของโลก Social มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 

       แผนที่ติดต่อ FINDERLA

 

โรงงานของเรา ผลิตที่ cos nine ที่ประเทศเกาหลี

รางวัลที่เราได้รับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0873566055